Căn Hộ

Home\Căn Hộ

Gold Hill

2021-01-22T06:47:46+00:00

18 Kha Vạn Cân, P. An Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương Khu căn hộ cao cấp Tổng diện tích đất toàn khu: 14,757.3 m2Diện tích sàn xây dựng: 162,345 m² 2 tháp A & B, mỗi tháp cao 35 ...

Gem Sky World

2021-01-18T01:52:10+00:00

18 Kha Vạn Cân, P. An Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương Khu căn hộ cao cấp Tổng diện tích đất toàn khu: 14,757.3 m2Diện tích sàn xây dựng: 162,345 m² 2 tháp A & B, mỗi tháp cao 35 tầng, được phân chia ...

Opal Garden

2021-01-18T01:49:58+00:00

18 Kha Vạn Cân, P. An Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương Khu căn hộ cao cấp Tổng diện tích đất toàn khu: 14,757.3 m2Diện tích sàn xây dựng: 162,345 m² 2 tháp A & B, mỗi tháp cao 35 tầng, được phân chia ...

Opal Garden

2021-01-18T01:49:11+00:00

18 Kha Vạn Cân, P. An Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương Khu căn hộ cao cấp Tổng diện tích đất toàn khu: 14,757.3 m2Diện tích sàn xây dựng: 162,345 m² 2 tháp A & B, mỗi tháp cao 35 tầng, được phân chia ...

St. Moritz

2021-01-18T01:47:51+00:00

18 Kha Vạn Cân, P. An Bình, TX. Dĩ An, Bình Dương Khu căn hộ cao cấp Tổng diện tích đất toàn khu: 14,757.3 m2Diện tích sàn xây dựng: 162,345 m² 2 tháp A & B, mỗi tháp cao 35 tầng, được phân chia ...

Go to Top